حواستون هست دنیا عوض شده؟ دیگه وقتشه ما هم عوض شیم!
  • یه رستوران خوب یه مدیر خوب میخواد!
  • یه مدیر خوب یه نرم افزار خوب میخواد!
  • یه نرم افزار خوب یه خدمات خوب میخواد!
گروه داده پردازی پارسیان با توجه به تجربه موفق استقرار سیستم فروش در هزاران واحد صنفی، نرم افزار اتوماسیون "حامی" را تولید و به بازار ارایه نمود.