فرم درخواست نمایندگی

گروه داده پردازی پارسیان تولید کننده نرم افزار رستورانی "حامی" جهت فروش و ارایه مناسب خدمات در نظر دارد به شرکت های مستقر در مراکز استان ها و شهرستان های کشور نمایندگی فعال اعطا نماید. لذا از تمامی افرادی که تمایل به اخذ نمایندگی دارند تقاضا می شود نسبت به تکمیل و ارسال فرم اقدام نمایند.

security_code