نرم افزار نوبت دهی

با افزایش تعداد مشتریان، ایجاد صف مقابل رستوران امری بدیهی است. برای جلوگیری از ازدحام و برقرای آرامش نوبت دهی از طریق دستگاه تبلت می تواند راهکاری مناسب جهت افزایش رضایتمندی مشتریان باشد.

  • ثبت نوبت مشتریان با استفاده از دستگاه تبلت و تلفن همراه (اندورید)
  • چاپ نوبت بر روی چاپگرهای قابل حمل
  • امکان چاپ پیام دلخواه به همراه اطلاعات رستوران بر روی فیش نوبت
  • فراخوانی نوبت های ثبت شده از طریق تماس تلفنی، پیامک، تلگرام
  • امکان تعریف حداکثر زمان انتظار در صف و نمایش لیست آن ها به همراه رنگ بندی بر اساس میزان انتظار
  • امکان خارج کردن یک نوبت از صف توسط گارسون یا کاربر رستوران
  • نمایش نوبت های ثبت شده شامل نام، شماره تماس، تعداد نفرات، زمان دریافت نوبت، مدت زمان انتظار و توضیحات ثبت کننده نوبت بر روی تبلت و سیستم صندوق
  • گزارش تعداد نوبت های ثبت شده و مدت زمان انتظار در هر روز
  • گزارش نوبت های ثبت شده به تفکیک نام، شماره تماس، تعداد دفعات مراجعه