اپلیکیشن مدیریت رستوران

گروه نرم افزاری حامی با شناخت نیازهای صنعت رستوران داری اقدام به تولید و طراحی اپلیکیشن مدیریتی نمود. این اپلیکیشن به مدیر رستوران این امکان را می دهد که بدون حضور مداوم در محل رستوران بتواند عملکرد فروش را کنترل و رصد نماید. مدیر رستوران با دسترسی به انواع گزارشات از میزان فروش روزانه، دریافت و پرداخت، خروجی انبار و ... می تواند براحتی در جریان کلیه امور واقع شود و در صورت لزوم دستورات لازم را صادر نماید.

مدیریت لحظه به لحظه

اپلیکیشن مدیریت رستوران حامی

hami-app

ویژگی های اپلیکیشن مدیریت حامی

انتقال اطلاعات فروش، حسابداری و انبار از هر شعبه به سرور مرکزی و تجمیع آن ها

اعمال خط مشی شعب از دفتر مرکزی (قیمت گذاری، تخفیفات، تبلیغات، سطوح دسترسی و ...)

امکان تعریف شعب به همراه درصد پورسانت جهت فودکورت یا موارد درصد از فروش (مشارکت)

امکان تعریف کاربر به همراه تعیین دسترسی به گزارشات شعب

گزارش فروش روزانه ماهانه به صورت سرجمع به همراه جزییات فروش و نحوه ی تسویه

گزارش فروش و عملکرد کاربران به صورت سرجمع

گزارش فروش شعب به صورت سرجمع و محاسبه درصد پورسانت
hamiapp

گزارش فروش شعب بر اساس نوع فروش (حضوری، سالن، مشترکین و آنلاین)

گزارش فروش به تفکیک کالاها و گروه های کالایی

گزارش بر اساس نحوه ی اشنایی و به تفکیک تاریخ، ساعت و شعبه

گزارش موجودی انبار شعب

گزارش فاکتورهای حذف شده به تفکیک شعب به هماره نمایش حذف کننده و زمان حذف

گزارش فاکتورهای ویرایش شده به همراه سابقه آن ها

نمودارهای فروش روزانه و ماهانه

امکان دریافت خروجی و به اشتراک گذاشتن گزارشات مانند تلگرام، پست الکترونیک، اکسل