مدیریت پیک رستوران

یکی از مهمترین دغدغه های مجموعه هایی که با فروش بیرون بر مواجه هستند مدیریت و کنترل پیک هاست. نرم افزار رستوران امکان کنترل دقیق بر عملکرد پیک و کیفیت سرویس دهی به مشتریان تلفنی را فراهم ساخته است.

delivery_management_software
 • قابلیت تعریف پیک به همراه درصد پورسانت از کرایه
 • قابلیت اختصاص فاکتور به رانندگان به وسیله بارکد خوان
 • اختصاص گروهی فاکتورها به یک راننده خاص
 • امکان ارسال مبلغ سفارش از طریق پیامک به مشتری
 • مشاهده موقعیت مکانی در هر لحظه ی زمانی با استفاده از دستگاه GPS
 • مشاهده مبالغ تسویه نشده پیک در لحظه اختصاص فاکتور
 • نمایش مسیر طی شده پیک مورد نظر
 • تسویه فاکتور با قابلیت بدهکار کردن پیک
 • اختصاص فاکتورهای آنلاین به پیک زود فود اکسپرس
 • امکان مشاهده آخرین پیک ارسالی به مشتری هنگام سفارش جدید
 • امکان تعویض فاکتورهای اختصاص داده شده به پیک با پیک دیگر
 • ارسال پیامک به مشتری در زمان اعزام پیک
delivery_management_software
delivery_management_software
 • مشاهده تعداد و مبالغ فاکتورهای تسویه نشده پیک در لحظه ی اختصاص فاکتور
 • گزارش عملکرد فاکتورهای اختصاص داده شده به پیک
 • گزارش تسویه های ثبت شده به پیک
 • تسویه فاکتورهای اختصاص داده شده به پیک با قابلیت بدهکار کردن پیک
 • امکان تغییر نوع تسویه
 • امکان تعیین نوع مبلغ تسویه فاکتورها به صورت نقد کارت