نرم افزار مرکز تماس

یکی از مهم ترین ارکان موفقیت یک رستوران رضایت مشتریان است. با توجه به رقابت زیاد در این صنعت؛ ارایه خدمات بهینه می تواند وجه تمایز یک رستوران باشد. در رستوران های زنجیره ای که امکان از دست دادن سفارشات بالاست مرکز تماس می تواند راهکاری برای سرعت بخشیدن در روند ثبت سفارشات و حل مشکلات مشتری باشد.
نحوه عملکرد مرکز تماس حامی به این صورت است که سفارشات مشتریان بدون در نظر گرفتن محدوده مکانی آن ها ثبت می شود؛ اپراتور مستقر در مرکز تماس پس از بررسی سفارش آن را به نزدیکترین شعبه به آدرس مشتری ارسال می نماید. با استفاده از قابلیت مرکز تماس نرم افزار رستورانی سرعت در امر ثبت سفارش افزایش یافته و امکان پیگیری روند ارسال فراهم می شود.