نرم افزار مدیریت شعب رستوران

نرم افزار مدیریت شعب رستوران این امکان را می دهد که علاوه بر کنترل داده ها و اطلاعات شعب، در صورت نیاز سیاست های دلخواه را از دفتر مرکزی براحتی اعمال و هر یک از شعب را مدیریت نمایید. در مدیریت شعب رستورانی تبادل اطلاعات بصورت دو طرفه قابل انجام است مانند درخواست کالا از انبار، کنترل موجودی یا تغییراتی مانند تعریف کالای جدید، تغییر قیمت کالا، حواله خروج کالا از انبار برای هر یک از شعب و ... می تواند از سمت دفتر مرکزی بر شعب اعمال شود. علاوه بر قابلیت های ذکر شده، امکان تبادل اطلاعات بین شعب نیز وجود دارد بطور مثال: ثبت حواله خروج از یک شعبه و درج آن در قالب حواله ورود به شعبه دیگر، در نهایت تمام اقدامات صورت گرفته بین شعب و دفتر مرکزی در نرم افزار مدیریت شعب حامی قابل مشاهده و بررسی می باشد.

 • انتقال اطلاعات فروش، حسابداری و انبار از هر شعبه به سرور مرکزی و تجمیع آن ها
 • اعمال خط مشی شعب از دفتر مرکزی (قیمت گذاری، تخفیفات، تبلیغات، سطوح دسترسی و ...)
 • امکان تعریف شعب به همراه درصد پورسانت جهت فودکورت یا موارد درصد از فروش (مشارکت)
 • امکان تعریف کاربر به همراه تعیین دسترسی به گزارشات شعب
 • گزارش فروش روزانه ماهانه به صورت سرجمع به همراه جزییات فروش و نحوه ی تسویه
 • گزارش فروش و عملکرد کاربران به صورت سرجمع
 • گزارش فروش شعب به صورت سرجمع و محاسبه درصد پورسانت
 • گزارش فروش شعب بر اساس نوع فروش (حضوری، سالن، مشترکین و آنلاین)
 • گزارش فروش به تفکیک کالاها و گروه های کالایی
 • گزارش بر اساس نحوه ی اشنایی و به تفکیک تاریخ، ساعت و شعبه
 • گزارش موجودی انبار شعب
 • گزارش فاکتورهای حذف شده به تفکیک شعب به هماره نمایش حذف کننده و زمان حذف
 • گزارش فاکتورهای ویرایش شده به همراه سابقه آن ها
 • نمودارهای فروش روزانه و ماهانه
 • امکان دریافت خروجی و به اشتراک گذاشتن گزارشات مانند تلگرام، پست الکترونیک، اکسل و ...