اشتباهاتی که یک مدیر نباید انجام دهد

20181205124641_manager.png

اشتباهات یک مدیر می تواند منجر به شکست یک کسب و کار شود. در مقاله ی وظایف مدیر داخلی رستوران به مهارت هایی که یک مدیر باید داشته باشد پرداختیم. اشتباه در کار امری اجتناب ناپذیر است ما درباره اتفاقاتی صحبت می کنیم که به صورت پنهان می تواند منجر به فروپاشی یک رستوران گردد.

انجام کارها بر اساس یک شرح وظایف تعریف شده:

اگر تصور می کنید به عنوان مدیر یکسری وظایف از پیش تعیین شده دارید که هر روز باید آن را انجام دهید در اشتباه هستید. بهتر است نقش مدیر را اینگونه تعریف کنیم: یک مدیر با مهارت های خود کارکنان را هدایت می کند تا وظایفشان را به درستی انجام دهند.

پرداختن به جزییات:

ممکن است برای اطمینان از انجام شدن کارها بخواهید به طور مستقیم روند فعالیت کارکنان خود را پیگیری کنید؛ این کار شما را از اهداف مدیریتی دور کرده و درگیر جزییات می کند. شما می توانید با دریافت گزارش، عملکرد کارکنان را بررسی کنید.

پیروی از دیگران:

بهترین مدیران دنیا نمی توانند الگوی مناسبی برای شما باشند؛ دلیل آن روشن است روندی که در داخل رستوران شما وجود دارد مختص شماست بنابراین سیاست های خود را داشته باشید و اهدافتان را بر اساس آن پایه گذاری کنید، تقلید از مدل کاری مدیران دیگر ممکن است برای شما زیان داشته باشد.

عدم اعتماد به کارکنان:
اعتماد نداشتن به کارکنان یکی از ضعف های مدیر محسوب می شود. زیرا مدیر باید با برقرار کردن یک ارتباط موثر کارها را بدرستی محول کنند و منتظر نتیجه باشند. انجام همه ی کارها به تنهایی امکان پذیر نیست و تقسیم وظایف و کار گروهی را زیر سوال می برد همینطور حس اعتماد به نفس را از کارکنان سلب می کند.

نادیده گرفتن کارکنان:

ممکن است به دلیل مشغله های مدیریتی از کارکنان خود غافل شوید این یک اشتباه بزرگ است. اگر کارکنان شما وظایف خود را بدرستی انجام می دهند یا خصوصیات اخلاقی سازمانی دارند، به طور مستقیم به پیشرفت کسب وکار کمک می کنند. ضمن توجه به آن ها با ابزارهای تشویقی انگیزه ایجاد کنید و حس رقابت را در کارکنان دیگر برانگیزید.

انتظارات نادرست داشتن:

هر کدام از کارکنان شما با توجه به شرح وظایفی که دارند باید فعالیت درست داشته باشند ولی تحمیل کردن فشار بیش از اندازه و درخواست کارهای مختلف بدون در نظر گرفتن پاداش می تواند در بلند مدت بازخوردهای منفی به همراه داشته باشد. 

حتما بخوانید:
دلایل رکود  در صنعت رستوران داری و چند راه حل برای خروج از آن

کلام پایانی:

به طور کلی تمام فعالیت هایی که بصورت گروهی انجام می شود اگر درست هدایت نشود دچار شکست و نقصان می گردد.

Facebook Google LinkedIn Print Telegram
تعداد بازدید : 323

نظرات کاربران

نظرات