سومین همایش ایران و گردشگری خوراک در سده نو با حضور برندهای گردشگری خوراک کشور برگزار گردید.

که با حضور تشکیل فدراسیون گردشگری خوراک با ایجاد میزهای، گردشگری خوراک ایرانی، خوراک ملل، نان و شیرینی و گرمنوش و سردنوش و شبکه ملی کارشناسان گردشگری خوراک ادارات کل استانهای وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور همراه بود.

به گزارش مدیتوریست، سومین همایش سراسری ایران و گردشگری خوراک در سده نو با حضور برندهای گردشگری خوراک کشور همزمان با هفدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار گردید. سخنرانان اصلی مراسم آقایان شالبافیان معاونت وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، حسن فهمیده رئیس اتحادیه رستوران دارن، دکتر فاطمی مدیر کل دفتر توسعه گردشگری داخلی بودند.

از میهمانان ویژه مراسم آقایان نادر رفتاری مالک مجموعه رستوران های رفتاری و عضو کمیسیون کارآفرینی یونسکو ، محمد امین شیخ الاسلامی مدیریت عامل شرکت نرم افزاری حامی به عنوان اسپانسر این رویداد بودند.

هفت برنامه رونمایی خاص در حوزه گردشگری خوراک همزمان با هفدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته در محل نمایشگاه بین المللی تهران بشرح زیر بود:

  1. رونمایی از تایم لاین (گاه شمار) غذایی کشور بطول یازده (11) متر
  2. رونمایی از مستند معرفی خوراکی های بومی سفره کردستان
  3. رونمایی از اولین سایت و نشریه تخصصی خبری گردشگری خوراک ایران
  4. رونمایی از نخستین آکادمی گردشگری خوراک جنوب کشور
  5. رونمایی از نخستین آشپزخانه صنعتی آموزش،آشپزی جنوب کشور
  6. رونمایی از نخستین خانه خلاق گردشگری خوراک انسیتو ملی شهرهای خلاق ایران در جنوب کشور
  7. رونمایی از کتاب راهنمای جامع گردشگری خوراک ایران