در هشتمین جشنواره تخصصی فودکورت، رستوران، تجهیزات و کسب و کارهای وابسته در یک روز برفی و در مرکز همایش های بین المللی رایزن میزبان شما بودیم.

این رویداد برای اولین بار با پنج ورکشاپ تخصصی، دو پنل آموزشی، مراسم اصلی و نهایی با چهار سخنرانی آموزشی و تقدیر از برگزیدگان صنعت خوراک و نوشیدنی، با استقبال کم نظیر علاقمندان برگزار شد.

خرسندیم که نرم افزار حامی به عنوان یکی از حامیان این همایش، در رشد و ارتقای دانش در این حوزه مشارکت داشت

حامی، شیوه نوین مدیریت رستوران